Težnja ka boljoj budućnosti

Naša razmišljanja

  • Kako da razumemo šta je mentalno zdravlje?

    Da li zaista znamo sve o mentalnom zdravlju? Kako stres utiče na nas i da li nužno mora biti loš za nas? Važno je da znamo više i pomognemo drugima i sebi!

    Pročitaj ostatak

  • Mentalno zdravlje mladih u Srbiji u brojkama

    Mentalno zdravlje mladih je tema koja postaje sve važnija i sve više se istražuje u svetu. U Srbiji, istraživanje koje je sprovedeno 2014. godine od strane Centra za edukaciju, istraživanje i razvoj otkriva zabrinjavajuće podatke o mentalnom zdravlju učenika trećeg razreda srednjih škola. Anketirano je 1000 učenika, a rezultati su šokantni. Čak 40% učenika povremeno…

    Pročitaj ostatak