Težnja ka boljoj budućnosti

Mentalno zdravlje mladih u Srbiji u brojkama

Mentalno zdravlje mladih je tema koja postaje sve važnija i sve više se istražuje u svetu. U Srbiji, istraživanje koje je sprovedeno 2014. godine od strane Centra za edukaciju, istraživanje i razvoj otkriva zabrinjavajuće podatke o mentalnom zdravlju učenika trećeg razreda srednjih škola.

Anketirano je 1000 učenika, a rezultati su šokantni. Čak 40% učenika povremeno oseća da ništa ne valja ili se oseća potpuno beskorisno. 57% učenika izjavljuje da bi volelo da ima više samopoštovanja, dok 28% tvrdi da ima nisko samopouzdanje. Takođe, 23% smatra da nema razloga da bude ponosno na sebe. Još jedan alarmantan podatak je da jedna trećina devojaka i mladića navodi da se većini ljudi ne može verovati.

Strahovi i anksioznost su takođe prisutni među mladima. 15% učenika često oseća da su drugi krivi za njihove probleme, dok 17% prijavljuje stanja koja ukazuju na opsesivno-kompulzivne obrasce. Čak 10% učenika se intenzivno suočava sa stanjima kao što su napadi panike, osećanje prestrashenosti bez razloga i nemir koji ih sprečava da normalno sede.

Brojni faktori utiču na mentalno zdravlje mladih. Nažalost, većina njih je doživela veći broj stresora u poslednje dve godine, što dovodi do povećanja psiholoških neugodnosti. Takođe, rizično ponašanje je u porastu. Mnogi mladi ne poštuju dogovore sa roditeljima o izlascima, što je najčešći oblik rizičnog ponašanja kod njih.

Porodični odnosi takođe igraju veliku ulogu u mentalnom zdravlju mladih. Samo 82% učenika živi sa oba roditelja, dok 13% živi sa jednim roditeljem, a 4% je bez roditelja. Ipak, 80% učenika smatra da lako mogu dobiti toplinu, brigu i emocionalnu podršku od svojih roditelja. Takođe, većina učenika oseća da njihovi roditelji znaju gde se oni nalaze uveče.

Važno je obratiti pažnju i na socijalnu podršku koju mladi dobijaju od svojih vršnjaka. 68% učenika se oseća prihvaćeno u društvu vršnjaka, dok samo 24% oseća da ima najmanje jednog prijatelja koji mu može pomoći kada je to potrebno.

Mentalno zdravlje mladih zahteva sveobuhvatan pristup i podršku kako bi se prevazišli ovi izazovi. Potrebno je osigurati pristup stručnjacima za mentalno zdravlje, obrazovanje o mentalnom zdravlju i promovisati otvorenu komunikaciju o ovoj temi kako bi se mladi ohrabrili da potraže pomoć i podršku kada je to potrebno.