Težnja ka boljoj budućnosti

Aktuelni projekti

  • MindSpace

    MindSpace

    Mentalno zdravlje mladih je važan aspekt koji bi trebalo uzeti u obzir u omladinskom radu. Prvo, zato što prolazak kroz period prelaska u odraslo doba nosi sa sobom razne izazove…

    Pročitaj više