Profil organizacije Inprocess

Vrednosti:

Hrabrost – Odabrali smo da se borimo s vetrenjačama. I da ih privolimo na saradnju.

Odgovornost i profesionalizam – Mi, kao tim, snosimo odgovornost za sve što uradimo. Obavezujemo se na rokove, ispunjavamo ciljeve i stojimo iza onog što radimo.

Posvećenost – Ne odustajemo.

Etika – Znamo šta je poverenje i ne izneverujemo ga. Naš moralni kompas je kalibrisan.

Težnja ka boljoj budućnosti – Jer znamo da ona postoji i znamo kako da do nje dođemo.U službi drugih – Naše iskustvo, podrška, volja – naš celokupni angažman na usluzi je ljudima kojima smo potrebni.

Saosećanje i empatija – Nije da samo imamo kapacitet za njih, već njima i zračimo. Jer ovo radimo iz ličnih poriva, bez skrivenih namera.

Ciljne grupe

Mladi (direktni korisnici/e)

Donatori (Fondovi, fondacije, ambasade)

Druge organizacije civilnog društva sa istim ili sličnim poljima delovanja ili ciljnim grupama

Mediji

Ministarstva

Naučna zajednica ( Fakulteti, strukovna udruženja)