Težnja ka boljoj budućnosti

Resursi

Mindspace Priručnik

#CareHub brošure

Pred Vama se nalaze četiri brošure nastale tokom trajanja projekta “CareHub”. Brošure su nastale kao odgovor na potrebu udruženja građana i pojedinaca/ki koji/e rade sa mladima u riziku i mladima iz opšte populacije. Teme brošura obuhvataju uvod u meke veštine, vršnjačku edukaciju, digitalni marketing i pružanje psihološke podrške mladima u riziku.

Izdavanje i onlajn publikaciju brošura omogućili su Balkanski fond za demokratiju, Nemačkog maršalovog fonda SAD i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) finansiranjem projekta “CareHub – skills, education and mentorship” koji realizuje Udruženje za razvoj zajednice “Inprocess”.

Mindspace

Izveštaj istraživanja o potrebama, stavovima i kapacitetima mladih i omladinskih radnika/ca u vezi sa mentalnim zdravljem