Težnja ka boljoj budućnosti

Poziv na promociju rezultata projekta „Mindspace: Mental health in Youth work“

📅 25.01.2024.
🕐 12:00
📍 Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd

Mentalno zdravlje mladih sve više dolazi u fokus pažnje javnosti, kako opšte tako i one stručne, i svi zajedno prepoznajemo značaj podrške koju kao zajednica možemo da pružimo mladima, naročito onima u riziku. Ovi mladi ljudi se suočavaju sa mnogim preprekama pristupu profesionalnim uslugama, a institucije i organizacije koje rade sa mladima nemaju dovoljno resursa i uslova da im pruže kontinuiranu psihološku podršku.

Kroz direktan rad u zajednici, nastojali smo da prepoznamo potrebe mladih i povežemo ih sa onima koji mogu da im pomognu, ali podjednako i da utičemo na svest o važnosti zajedništva i mentalnog zdravlja. Od samog nastanka, pružali smo mladima razne vidove podrške njihovom mentalnom zdravlju. Međutim, u tom procesu nedostajalo je adekvatnih metodologija za rad sa mladima. Stoga smo kontinuirano radili na razvijanju programa za rad sa mladima, verujući da samo sagledavanjem izazova mladih iz svih uglova, možemo doći do cilja – održivog i lako primenljivog programa koji je baziran na dokazima, a koji mogu da sprovode i neprofesionalci, vršnjački/e mentori/ke ili zaposleni/e u institucijama i organizacijama za mlade i koji bi omogućio kontinuirani rad sa ovom grupom mladih. Upravo onikoji neposredno rade sa mladim ljudima i koji su često u kontaktu sa onima koji su najugroženiji, mogli bi da budu posebno efikasni pružaoci podrške mentalnom zdravlju mladih, ako bi im se pružila adekvatna znanja, metodologija i skup veština.

Proteklih dvanaest meseci intenzivno smo radili na razvoju jedne takve metodologije u okviru projekta „Mindspace – Mentalno zdravlje u omladinskom radu“. Projekat je sproveden uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Erasmus+ program zajedno sa partnerima iz udruženja Roter Baum iz Berlina, Ekvalis iz Skoplja, Moj Krug iz Beograda i Centar Zvezda iz Beograda. Uključivanjem stručnjaka/inja iz različitih oblasti – psihologije, omladinskog i socijalnog rada, pedagogije, ali i samih mladih ljudi u riziku, probali smo da dođemo do rezultata koji bi nas približio našem cilju.

Stoga Vas sa zadovoljstvom pozivamo na događaj povodom promocije rezultata projekta – Izveštaja o rezultatima istraživanja i Priručnika za omladinske radnike i radnice na temu mentalnog zdravlja mladih, koji će se održati u četvrtak 25. januara 2024. godine u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije, na adresi Kneza Miloša 4, sa početkom u 12 časova. Događaj organizuje udruženje Moj Krug  u saradnji sa Inprocessom i Centrom Zvezda.

Osim predstavljanja rezultata projekta, na događaju će se održati i kratka panel diskusija u kojoj će učestvovati autori priručnika – psiholozi Marko Tomašević (psihološko savetovalište Mozaik) i Ana Milak (Inprocess), omladinski/e radnici/e i treneri/kinje Jana Mišović (Inprocess) i Vanja Rakić (Inprocess), i predstavnici/e partnerskih organizacija Tanja Dražilović (Centar Zvezda) i Denis Ćulahović (Moj Krug).

Kako svi zajedno delimo ne samo interes za mlade, nego i odgovornost za njihovu dobrobit, voleli bismo da zajedno sa Vama sagledamo mogućnosti, strepnje i rizike kada je bavljenje mentalnim zdravljem mladih u pitanju, i ohrabrimo se na akciju!

Učešće na promociji možete da potvrdite prijavom na email anamilak@inprocess.rs. Više informacija o događaju zajedno sa agendom biće Vam blagovoremeno dostavljeni.

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima EU, niti se EU može se smatrati odgovorna za njih.