Težnja ka boljoj budućnosti

MindSpace

Mentalno zdravlje mladih je važan aspekt koji bi trebalo uzeti u obzir u omladinskom radu. Prvo, zato što prolazak kroz period prelaska u odraslo doba nosi sa sobom razne izazove – čitav taj proces odrastanja sa svojim usponima i padovima, društvenim pritiscima i zahtevima obrazovanja i karijere. Drugo, mnogi mladi imaju problema s mentalnim zdravljem, a često se kolebaju da potraže stručnu pomoć.

Svaki mlada osoba treba da poseduje set veština kako bi se nosila s izazovima odrastanja. Za one s manje prilika, poput mladih u riziku, psihički i socijalni izazovi su još veći i složeniji. Njihov proces učenja često je ometen i otežan teškim događajima tokom odrastanja, pa te veštine ostaju nedovoljno razvijene. Iskustva u radu sa mladima u raznim omladinskim programima upravo potvrđuju da postoji nedostatak ovih veština kod mladih. Međutim, nedostaje i prepoznavanje značaja tih veština za rad sa mladima, pa se upravo zbog toga mnogi ciljevi programa namenjenih podršci mladima teško dostižu. Upravo smo kroz jedan od CareHub modula našeg prethodnog projekta započeli razvoj ideje o metodologiji koja bi na efikasan i održiv način razvijala ove veštine kod mladih. Sada smo u prilici da to i pokušamo.

Mladi, posebno oni u riziku, suočavaju se sa mnogim preprekama za pristup profesionalnim uslugama. Pokazalo se da se mladi ljudi pre okreću pouzdanim neformalnim mrežama podrške i da više cene podršku porodice, vršnjaka i zajednice. Istovremeno, većina institucija i organizacija koje rade sa mladima nema dovoljno sredstava i uslova da pruže kontinuiranu psihološku podršku mladim ljudima u riziku.

Omladinski radnici mogli bi da budu posebno efikasni zagovornici mentalnog zdravlja jer su, generalno, dobro angažovani sa mladima i često su u kontaktu sa onima koji su najugroženiji. Ako bi im se pružila adekvatna znanja, metodologija i skup veština, mogli bi efikasno da odgovore na njihove potrebe. To bi olakšalo stvaranje podržavajućeg okruženja za kvalitetan rad sa mladima, obezbeđujući da bilo koji programski cilj postane dostižniji.

Iz tih razloga, počeo je projekat „Mindspace – Mentalno zdravlje u omladinskom radu“. Inprocess će ga sprovoditi uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Erasmus+ program u partnerstvu sa udruženjima Roter Baum iz Berlina, Ekvalis iz Skoplja, Moj krug iz Beograda i Centar Zvezda iz Beograda. Narednih 12 meseci sarađivaćemo sa našim partnerima kako bismo stvorili održiv i lako primenljiv program podrške mentalnom zdravlju mladih koji mogu koristiti neprofesionalci. Ovaj program omogućiće kontinuirani rad sa mladim ljudima, istovremeno stvarajući sinergiju među različitim profesijama uključenim u brigu o mladima.

Kroz set fokus grupa, učesnici iz partnerskih zemalja podeliće svoje iskustvo i praksu u radu sa mladima kako bi dobili relevantne informacije i smernice za izradu priručnika. Putem online upitnika obezbediće se dodatni podaci kako bi se razvile radionice za program obuke. Nakon testiranja pilot programa na treningu i na lokalnim radionicama, autori će kreirati priručnik za rad sa mladima u skladu sa nalazima iz svih faza razvoja programa.

Angažovanje svih partnera je važno s obzirom na to da će svako doprineti svojim znanjem i iskustvom u radu sa mladima. Saradnja među različitim profesijama koje rade sa mladima dovešće do zajedničkog razumevanja i boljeg pristupa. Okupljanjem profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, omladinskih i socijalnik radnika, vršnjačkih mentora i edukatora, kao i samih mladih ljudi u riziku, želimo da razvijemo održiv i široko primenljiv program za rad sa mladima, koji će biti baziran na principima neformalnog obrazovanja i omladinskog rada.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije. Evropska unija ne može se smatrati odgovorna za njih.