Težnja ka boljoj budućnosti

Projekat „CareHub“ započeo sa realizacijom

Mnogo razgovora i smeha obeležilo je početak realizacije projekta „CareHub – We Care“. Ovaj inovativni projekat će tokom narednih 9 meseci obuhvatiti rad sa mladima u riziku koji su izašli iz sistema socijalne zaštite, pružajući im set treninga i radionica skrojenih po njihovoj meri.

„CareHub – We Care“ je rezultat saradnje između organizacija „Moj Krug“ i Psihološkog Savetovališta Mozaik, koje će zajedničkim snagama pružiti podršku mladima koji se suočavaju s izazovima nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite. Projekat će se fokusirati na pružanje neophodnih veština, podrške i znanja kako bi se ovi mladi ljudi bolje integrirali u društvo i postigli svoje ciljeve.

„CareHub“ finansira Balkan Trust for Democracy i USAID – US Agency for International Development, čime će omogućiti kontinuiranu podršku mladima u riziku. Ova inicijativa je deo šireg napora da se obezbedi stabilna i sigurna budućnost za mlade ljude koji se suočavaju sa socijalnim izazovima.

Projekat „CareHub“ će se fokusirati na pružanje treninga i radionica koji će omogućiti mladima da razviju veštine koje su im potrebne za samostalan život. Ovi programi će obuhvatiti oblasti kao što su zapošljivost, finansijska pismenost, lični razvoj, socijalne veštine i još mnogo toga. Kroz individualnu podršku i mentorski rad, mladi će imati priliku da rade na svojim snovima i izgrade održive puteve ka uspehu.

Projekat „CareHub – We Care“ predstavlja veliki korak napred ka stvaranju inkluzivnog društva u kojem svi mladi ljudi imaju priliku da ostvare svoj puni potencijal. Njegova realizacija će pružiti nadu i inspiraciju mladima u riziku, omogućujući im da se osećaju podržano i osnaženo dok se upuštaju u svoju budućnost.

CareHub je otvoren za sve mlade ljude u riziku i pružaće im sigurno okruženje, oslonac i resurse koji su im potrebni da se suoče sa izazovima i ostvare svoje snove. Ovaj projekat predstavlja snažan primer koliko zajednički napor i podrška mogu doprineti pozitivnim promenama u životima mladih ljudi.