Težnja ka boljoj budućnosti

Poziv za omladinske radnike/ce | anketa

📣 Pozivamo sve omladinske radnike/ce, mentore/ke i lidere/ke koji rade sa mladima da popune naš upitnik!

📝 Udruženje “Inprocess” iz Beograda sprovodi projekat „Mindspace: Mental Health in Youth Work“ zajedno sa još četiri organizacije iz Srbije, Nemačke i Severne Makedonije. Naš cilj je da kreiramo program obuke za vas, kako biste stekli znanja i veštine kojima ćete efikasnije odgovoriti na izazove rada sa mladima.

👉 Upitnik možete pronaći na sledećem linku: bit.ly/questrso 

Vaše mišljenje nam je od izuzetne važnosti kako bismo program osmislili na način koji najbolje odgovara potrebama mladih, ali i onih koji sa njima rade. Zato smo pripremili upitnik koji će vam oduzeti svega desetak minuta vašeg vremena. Molimo vas da pažljivo pročitate pitanja i iskreno na njih odgovorite. Učešće u istraživanju je dobrovoljno i potpuno anonimno. Svi vaši odgovori će se koristiti isključivo u svrhu kreiranja programa obuke.

Hvala vam na podršci i angažmanu u stvaranju boljeg okruženja za mlade ljude! 💪💙