Težnja ka boljoj budućnosti

Poziv omladinskim radnicima/ama na obuku u vezi sa mentalnim zdravljem u omladinskom radu

🗓 12-18. septembar 2023.

📍 Sremski Karlovci, Srbija

📣 Inprocess organizuje „Mindspace: Mental Health in Youth Work“ međunarodni trening namenjen omladinskim radnicima/ama, trenerima/kinjama i vršnjačkim edukatorima/kinjama, zasnovan na partnerstvu četiri organizacije iz sledećih zemalja: Srbija 🇷🇸 (Centar „Zvezda“ i „Moj krug“), Severna Makedonija 🇲🇰 (Ekvalis) i Nemačka 🇩🇪 (Roter Baum). Projekat „Mindspace: Mental Health in Youth Work“ je finansiran sredstvima Evropske unije.

Obuka će trajati 7 dana posvećenih sprovođenju aktivnosti od 12. do 18. septembra 2023. godine (uključujući 2 dana putovanja). Trening će se održati u Sremskim Karlovcima, malom slikovitom gradu, svega 12 kilometara udaljenom od drugog po veličini grada u Srbiji i manje od sat vremena vožnje od glavnog grada.

ℹ️ O projektu

Grupu prisutnu na obuci činiće 17 omladinskih radnika/ca, vršnjačkih edukatora/kinja i trenera/kinja, starosti 18 godina i više iz svake od pomenutih zemalja; 9 iz Srbije, 4 iz Severne Makedonije i 4 iz Nemačke.

Tokom ove obuke, bavićemo se temom mentalnog zdravlja i dobrobiti mladih kroz primenu posebno prilagođene metodologije i načina promovisanja iste kroz rad s mladima.

„Mindspace“ je inovativan projekat kreiran od strane Inprocess-a sa ciljem omogućavanja omladinskim radnicima/ama, trenerima/kinjama i vršnjačkim mentorima/kinjama, učenje veština u vezi s mentalnim zdravljem koje su neophodne u radu sa mladima. Prepoznajući značaj mentalnog zdravlja u razvoju mldih, ovaj projekat ističe potrebu za dobro obučenim pojednicima u ovoj oblasti.

Projekat „Mindspace: Mental Health in Youth work“ je finansiran sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije. Evropska unija ne može se smatrati odgovorna za njih.

Projekat je pažljivo osmišljen kako bi se adresirali različiti aspekti mentalnog zdravlja mladih. Fokusira se na stvaranje sveobuhvatnog razumevanja pojma mentalnog zdravlja, osvetljavajući uobičajene izazove s kojima se mladi suočavaju u vezi s mentalnim zdravljem. Dodatno, cilj mu je podizanje nivoa komunikacije s mladima o ovim pitanjima, osiguravajući da se mladi osećaju da ih neko sluša, razume i podržava.

„Mindspace“ integriše upotrebu praktičnih alatki i metodologija u svoju obuku. Svrha je upoznati neprofesionalce (u oblasti mentalnog zdravlja) s metodologijom razvijenom kao deo ove obuke, kao i sa pristupima koje mogu primeniti u svom radu, čineći ih efikasnijim i efektivnijim u suočavanju s pitanjima mentalnog zdravlja.

Projekat takođe podstiče razmatranje uloge omladinskih radnika/ca u promociji mentalnog zdravlja mladih, istražujući njen obim i ograničenja. Razumevanje ovoga je ključno kako bi se omogućilo ovim profesionalcima da maksimalizuju svoj uticaj, uz prepoznavanje granica svoje uloge.

Naposletku, jedan od jedinstvenih aspekata projekta „Mindspace“ jeste njegov međunarodni obim. Učesnici imaju priliku da razgovaraju o dobroj praksi i izazovima s kolegama iz drugih zemalja, podstičući razmenu ideja koja obogaćuje njihovo profesionalno znanje i veštine.

Po završetku programa, učesnici će steći praktične veštine i znanje koje mogu koristiti kako bi podržali mentalno zdravlje i dobrobit mladih u svom svakodnevnom radu s mladima. Takođe će imati priliku da se povežu s drugim kolegama/koleginicama, dele iskustva i razmenjuju primere dobre prakse.

Treneri:

Iskusni stručnjaci za mentalno zdravlje i radnici s mladima, vešti u radu s mladima i drugim omladinskim radnicima/ama, sprovodiće obuku. Učesnici će imati priliku da koriste njihovo obimno znanje i aktivno učestvuju u interaktivnim vežbama i diskusijama zajedno sa svojim kolegama, podstičući podržavajuću i kooperativnu atmosferu.

💡 Ciljevi obuke:

  • Razumevanje osnovnih principa mentalnog zdravlja u radu sa mladima;
  • Upoznavanje sa primenjivim alatkama i razvijenom metodologijom;
  • Unapređivanje postojećeg nivoa trenerskih veština;
  • Razumevanje uobičajenih mentalnih izazova koje mladi doživljavaju;
  • Poboljšavanje nivoa komunikacije sa mladima u vezi sa mentalnim zdravljem;

👉 Prijavi se na sledećem linku http://tiny.cc/mindspaceappform

Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije. Evropska unija ne može se smatrati odgovorna za njih.