Težnja ka boljoj budućnosti

Održan trening „Mindspace: Mental Health in Youth Work“

Prošle nedelje smo u Sremskim Karlovcima uspešno održali trening omladinskim radnicima/ama, liderima/ama i vršnjačkim mentorima/kinjama iz Srbije, Severne Makedonije, Nemačke, Španije i Italije. Trening je imao za cilj upoznavanje učesnika sa metodologijom razvijenom unutar projekta „Mindspace: Mental Health in Youth Work“, kao i sa praktičnim pristupima koje mogu primeniti u svom radu, radi boljeg razumevanja problema mentalnog zdravlja.

Obuka se takođe fokusirala na razvoj sveobuhvatnog razumevanja koncepta mentalnog zdravlja i isticanje najčešćih izazova u vezi s mentalnim zdravljem mladih. Naglasak je bio na izgradnji kapaciteta učesnika/ca, u smislu veština, alatki, kao i povećanje nivoa znanja učesnika.

Obuka je bila usmerena na razumevanje osnovnih principa mentalnog zdravlja u radu s mladima i upoznavanje sa primenljivim alatkama i razvijenom Mindspace metodologijom kroz seriju posebno dizajniranih radionica. Naime, u prethodnim fazama projekta, kreirana je pilot verzija programa za rad s mladima, a obuka se temeljila upravo na ovoj novoj Mindspace metodologiji. Ona se sastoji od 10 radionica na 5 pažljivo odabranih tema koje se odnose na mentalno zdravlje mladih. S obzirom na to da su učesnici većinom iskusni u radu s mladima, tretirani su kao ko-kreatori programa i podstaknuti su da dele svoje komentare, sugestije i ideje za njegovo poboljšanje tokom obuke.

Obuka je dizajnirana kako bi omogućila učesnicima da odmah primene stečeno znanje u praksi i dobiju povratne informacije o svom radu na licu mesta.

Posebna pažnja posvećena je uvodnim aktivnostima tokom obuke kako bi se osigurala dobra grupna kohezija i izgradilo sigurno okruženje za rad na tako važnim i osetljivim temama.


17 učesnika poboljšalo je svoj postojeći nivo trenerskih veština, kao i nivo znanja i veština važnih u radu s mladima, razumeli su najčešće probleme mentalnog zdravlja sa kojima se mladi suočavaju i unapredili su nivo komunikacije s mladima o mentalnom zdravlju. Svi su stekli novi set alata za rad sa mladima i obučeni su za implementaciju ovog programa u svojim organizacijama, kao i za obuku drugih omladinskih radnika/mentora o tome kako pružiti sigurno okruženje za mlade s kojima rade. Svaki učesnik stekao je osnovno znanje o mentalnom zdravlju mladih u riziku, specifičnim izazovima s kojima se suočavaju, kao i preprekama s kojima se susreću pri traženju pomoći. S obogaćenim znanjem i stečenim veštinama, postali su spremniji da odgovore na neke od izazova mladih u riziku kada je reč o mentalnom zdravlju.

Dodatno, što se tiče podrške mentalnom zdravlju, interakcija učesnika iz različitih profesija smanjila je jaz između omladinskih radnika/mentora kao ne-stručnjaka i psihologa kao stručnjaka, doprinoseći sinergiji različitih profesija koje su neophodne za adekvatan odgovor na potrebe mladih u riziku. Deljenjem svojih znanja i iskustava, te učenjem novih veština, učesnici obuke su podigli nivo svesti o važnosti mentalnog zdravlja u radu s mladima i ojačali sopstvene kapacitete kako bi mogli da odgovore na potrebe mladih u riziku.

Predstavnici organizacija sa više iskustva bili su takođe značajna podrška Inprocess timu koordinatora i trenera, koji su uprkos svojem velikom individualnom iskustvu, prvi put bili u ulozi koordinatora tako važne aktivnosti. Uspeh same obuke govori o važnosti takve saradnje, jer je to bila prilika za učenje i sticanje znanja ne samo za Inprocess , već i za učesnike drugih manje iskusnih organizacija, što će biti značajan resurs za njihove matične organizacije u budućem radu.

Sedamnaest učesnika obuke doprinelo je daljem razvoju Mindspace priručnika. Nakon završetka obuke i evaluacije od strane učesnika, Inprocess tim za obuku sastavio je izveštaj za autore Mindspace priručnika s smernicama za njegovo dovršavanje. Naime, jedan od ciljeva obuke bio je identifikovati eventualne nedostatke i slabosti u metodologiji, a povratne informacije kako od učesnika, tako i od samih trenera, upotrebljene su za razvoj uputstava za fina podešavanja radionica koje čine Mindspace program. S obzirom da je sledeća faza projekta implementacija radionica s mladima od strane učesnika obuke u njihovim sopstvenim organizacijama, očekuju se dodatni uvidi koji će se uzeti u obzir pre objavljivanja finalne verzije programa.

U pet veoma kreativno i gusto osmišljenih radnih dana, kroz jedinstveno iskustvo smo prošli izazovan proces učenja, ne samo o mentalnom zdravlju mladih, nego i o sebi, sopstvenim emocijama, uverenjima i načelima kojima se vodimo na zajedničkom putu pomaganja mladim ljudima. Verujemo da smo sa treninga otišli spremniji, osnaženi da sigurnije pružimo podršku onima kojima je najpotrebnija.

Projekat „Mindspace: Mental Health in Youth Work“ je finansiran sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije. Evropska unija ne može se smatrati odgovorna za njih.