Težnja ka boljoj budućnosti

Zvanično počeo projekat „Mindspace“: Mental Health in Youth Work“

Realizacija projekta „Mindspace: Mental Health in Youth Work“ počela je prvim sastankom Inprocessa sa partnerima iz Nemačke, Severne Makedonije i Srbije sa kojima ćemo u narednom periodu zajedno raditi na izradi programa za omladinske radnike/ce, lidere/ke mentore/ke. Očekujemo da će ova saradnja unaprediti omladinski rad u domenu pružanja adekvatnijeg odgovora na potrebe mladih u oblasti mentalnog zdravlja. 

Deljenjem svojih iskustava i znanja o omladinskom radu, mentalnom zdravlju i njihovim dodirnim tačkama, imali smo priliku da sagledamo problem iz više uglova. Učešće socijalnih radnika, psihologa, psihoterapeuta, omladinskih radnika i mentora omogućilo je bolju analizu planiranih aktivnosti i kvalitetniju pripremu razvoja programa.

Projekat “MindSpace: Mental Health in Youth Work” podržan je od strane Evropske unije kroz program „Erasmus+”. 

Nosilac projekta je “InProcess” (Srbija), a partneri su Ekvalis (Severna Makedonija), Centar Zvezda (Srbija), Roterbaum Berlin (Nemačka) i Moj krug (Srbija).