Težnja ka boljoj budućnosti

Završna konferencija projekta CareHub: „Vetar u leđa za mlade u riziku“

U subotu, 22.1.2022. u 12č, održana je završna konferencija i panel diskusija „Vetar u leđa za mlade u riziku“ na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Care Hub – veštine, edukacija i mentorstvo“. Ovaj izuzetno značajan projekat finansirali su Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Tokom devet meseci 2021. godine, udruženje „InProcess“, zajedno sa partnerima, organizovalo je niz edukacija i mentorskih programa sa ciljem da podrži i osnaži mlade osobe iz sistema alternativne brige.

Na ovoj svečanoj završnoj konferenciji, predstavljeni su postignuti rezultati i dostignuća projekta „Care Hub“. Ova inicijativa imala je za cilj pružanje podrške mladima koji se nalaze u sistemima alternativne brige kao što su domovi za nezbrinutu decu, hraniteljske porodice i ostale ustanove socijalne zaštite. Tokom protekle godine, projekat je pružio značajnu podršku i edukaciju mladima koji su se suočavali sa izazovima prelaska u odrasli život.

Jedan od najvažnijih delova konferencije bio je panel diskusija na kojoj su učesnici razgovarali o značaju celokupnog društva u pružanju podrške štićenicima ovih ustanova dok su se suočavali s brojnim izazovima samostalnog života. Panelisti su delili svoje iskustvo i perspektive o tome kako se mladi mogu najbolje podržati i osnažiti u ovim situacijama.

Ova završna konferencija bila je prilika da se sagledaju postignuti rezultati, razmene ideje i iskustva te podstakne dalja saradnja i inicijative koje će doprineti boljem životu mladih osoba iz sistema alternativne brige. Očekuje se da će ova konferencija podstaći društvo da pruži sveobuhvatnu podršku mladima u njihovom tranzicionom periodu i osnaži ih za samostalan život.

Učesnici/e završne konferencije bili/e su:

  • Jana Mišović, „InProcess“
  • Tatjana Dražilović, predsednica Centra „Zvezda“
  • Željka Burgund, Socijalna radnica i Rukovodilac na uslugama za savetodavnu podršku deci i mladima Centra za zaštite odojčadi dece i omladine iz Beograda
  • Denis Ćulahović, Udruženje mladih „Moj krug“
  • Marko Tomašević, psiholog i psihoterapeut, Psihološko savetovalište „Mozaik“
  • Nina Kostić, stručnjakinja za digitalni marketing
  • Marko Glišić, saradnik za psihosocijalnu podršku, SOS Dečija sela
  • Mladi – korisnici/e projekta

Završna konferencija „CareHub“ bila je važan događaj koji je imao za cilj stvaranje pozitivnih promena u životima mladih ljudi u riziku.