Težnja ka boljoj budućnosti

Počinje set vebinara u vezi sa mentalnim zdravljem mladih

Članovi i saradnici udruženja Inprocess će u saradnji sa Centrom Jaki mladi u periodu od aprila do oktobra 2022. godine održati set vebinara na raznovrsne teme koje se tiču mentalnog zdravlja mladih. Vebinare će pripremiti i voditi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja, a odabrane teme će biti prilagođene potrebama mladih korisnika usluga centra Jaki mladi. Vebinari će biti otvoreni i dostupni svim zainteresovanim mladim osobama.

Opšti cilj vebinara je da se mladi upoznaju sa nekim od važnih i aktuelnih pitanja mentalnog zdravlja mimo uobičajene patološke percepcije mentalnog zdravlja kao odsustva bolesti, već razgovorom o mentalnom zdravlju kao stanju kompletnog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. Posledično, prilagođeni razgovori na odabrane teme i način na koji će se o njima govoriti doprineće razbijanju postojećih mitova i predrasuda i smanjivanju stigme kada su u pitanju problemi mentalnog zdravlja i traženje potrebne pomoći.

Na deset vebinara ćemo razgovarati o tome kako vidimo sebe, svoje okruženje i kako to utiče na nas; Pokušaćemo da razjasnimo kakva je razlika između uobičajenih osećaja tuge i brige sa jedne strane, i depresije i anksioznosti sa druge; Pričaćemo o partnerskim odnosima, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i o tome kako je sve to povezano sa našim mentalnim zdravljem; Razgovaraćemo i o prokrastinaciji i načinima na koje možemo da prevaziđemo odugovlačenje i odlaganje naših obaveza; Na kraju ćemo probati da sagledamo kako problem zavisnosti izgleda danas, kako možemo da prepoznamo rizike, posledice, uzroke i sve faktore koji su uključeni u složenu dinamiku zavisnosti.

Svi vebinari će trajati u proseku jedan sat i biće organizovani preko „Microsoft Teams“ platforme sa početkom u 19h.

Prvi vebinar održaće se 20. aprila na temu „Tuga i depresija“. Vebinar će voditi psihijatar dr Milutin Kostić. Cilj je da se na depatologizujući način priđe ovim fenomenima; da se mladi upoznaju sa osnovnim razlikama između uobičajenog osećaja tuge sa jedne strane i depresije kao poremaćaja mentalnog zdravlja sa druge. Svedoci smo pogrešne upotrebe ovih termina i čestom pripisivanju patologije sopstvenim neprijatnim doživljajima koji su uobičajeni i očekivani u određenim životnim situacijama. Mladi ljudi koji se razvojno nalaze u periodu važnom za izgradnju sopstvenog identiteta, mogu biti skloni upravo preuzimanja identiteta koji je u vezi sa mentalnom bolešću u nedostatku alternativnih izbora.

Značaj ovakvog pristupa kada je razgovor o mentalnom zdravlju sa mladima u pitanju ogleda se, dakle, ne samo u pružanju informacija o rizicima i prevenciji, nego i u sagledavanju svih nijansi naših uobičajenih iskustava čime se mladi osnažuju da lakše prepoznaju određene pojave kod sebe i drugih, a samim tim i da spremnije i adekvatnije reaguju na ono što svakodnevno osećaju i doživljavaju.

Tačni datumi održavanja narednih vebinara biće objavljivani na sajtu i na našim društvenim mrežama.

Vebinare organizuje Inprocess u okviru projekta Centra Jaki mladi „Jaki mladi – nove perspektive“ (YEEP).