Težnja ka boljoj budućnosti

Održane radionice veštine javne komunikacije i javnog nastupa u sklopu projekta „CareHub“

#CareHub | 𝚅𝚎š𝚝𝚒𝚗𝚎 𝚔𝚘𝚖𝚞𝚗𝚒𝚔𝚊𝚌𝚒𝚓𝚎 𝚒 𝚓𝚊𝚟𝚗𝚘𝚐 𝚗𝚊𝚜𝚝𝚞𝚙𝚊 bile su tema naše druge dve radionice koje smo realizovali u sklopu projekta “CareHub”. Uprkos lošim vremenskim prilikama, dobre atmosfere na radionicama nije manjkalo.

Naredne radionice posvećene su emocijama i emotivnoj pismenosti.

Realizaciju projekta „CareHub“ finansijski podržavaju Balkan Trust for Democracy i USAID – US Agency for International Development.