Težnja ka boljoj budućnosti

Категорија: Istraživanja

  • Mindspace – rezultati istraživanja

    Mindspace – rezultati istraživanja

    U sklopu projekta „Mindspace: Mental Health in Youth work“ koji za cilj ima kreiranje priručnika za omladinske radnike/ce, sprovedeno je anketno istraživanje. U njemu su učestvovali mladi u riziku koji su krajnji korisnici omladinskih programa raznih udruženja za mlade, ali i omladinski radnici/ce, mentori/ke i lideri/ke koji sa njima rade. U prethodnoj fazi projekta sprovedeno…