Težnja ka boljoj budućnosti

CareHub brošure su spremne

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da smo u saradnji sa svim partnerima i učesnicima u projektu „CareHub“, pripremili četiri brošure u skladu sa četiri modula obuke sprovedenih u sklopu projekta: Soft Skills, Akademija digitalnog marketinga, Vršnjačke radionice i Psihološke radionice.

Ujedno najavljujemo i to da će četvrti modul – psihološke radionice, predstavljati osnovu na kojoj planiramo da razvijamo sveobuhvatniju metodologiju rada sa mladima na temu mentalnog zdravlja. Ideja nam je da udružimo snage profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, omladinskog rada, socijalnog rada i svih oblasti relevantnih za pružanje podrške mentalnom zdravlju mladih.

Brošure možete da preuzmete ovde